Literatura

Alexandrescu A. D. 1972 Alexandrescu A. D., Mormintele din perioada mai tîrzie a necropolei getice de la Zimnicea (jud. Teleorman). Crisia 2, 1972, 15-26
Alexandrescu A. D. 1980 Alexandrescu A. D., La nécropole g?te de Zimnicea. Dacia 24, 1980, 19-126.
Babeş M. 1988 Babeş M., Descoperirile funerare şi semnificatia lor în contextul culturii geto-dacice clasice. SCIVA 39, 1, 1988, 3-32.
Babeş M. 1993 Babeş M., Die Poieneşti-Lukaševka-Kultur. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte im Raum östlich der Karpaten in den letzten Jahrhunderten vor Christi Geburt. Bonn 1993.
Babeş M. 2000 Babeş M., Staţiunea geto-dacă de la Cetăţeni. Descoperiri şi informaţii recuperate. SCIVA 50, 1-2, 1999 (2000), 11-31.
Berciu D. 1966 Berciu D., Zorile istoriei în Carpaţi şi la Dunăre. Bucureşti 1966.
Bergquist A., Taylor T. 1987 Bergquist A., Taylor T., The Origin of the Gundestrup cauldron. Antiquity 61, 1987, 10-24.
Bogdan Cătăniciu I. 1975 Bogdan Cătăniciu I., Tezaurul monetar de la Poiana (jud. Teleorman). Unele aspecte ale circulaţiei tetradrahmelor Macedoniei Prima şi ale oraşului Thasos în lumea traco-dacică. Studii şi cercetări de numismatică 6, 1975, 177-188.
Bradley R. 1988 Bradley R., Hoarding, recycling and the consumption of prehistoric metalwork: technological change in western Europe. World Archaeology 20, 2, 1988, 249-260.
Ciugudean H. 1980 Ciugudean H., Mormantul dacic de la Blandiana (jud. Alba). Acta Musei Porolisensis 17, 1980, 425-432.
Conovici N. 1986 Conovici N., Aspecte ale circulaţiei drahmmelor din Dyrrhachium si Apollonia în Peninsula Balcanica şi in Dacia. Buletinul Societăţii Numismatice Române 77-79, 1986, 68-88.
Crişan I. H. 1980 Crişan I. H., Necropola dacică de la Cugir, jud Alba. Apulum 18, 1980, 80-87.
Crişan I. H. 1986 Crişan I. H., Spiritualitatea geto-dacilor. Repere istorice. Bucureşti 1986.
Crişan I. H. 1993 Crişan I. H., Civilizaţia geto-dacilor. Bucureşti 1993.
Crişan I. H. 1994 Crişan I. H., Cugir. In : Preda C., Enciclopedia arheologiei şi istoriei vechi a României. Vol. 1, A-C, Bucureti 1994,ş 387-388
Daicoviciu C. 1954 Daicoviciu C., Cetatea dacică de la Piatra Roşie. Bucureşti 1954.
Florescu R., Miclea I. 1979 Florescu R., Miclea I., Tezaurele transilvane de la Kunsthistorisches Museum din Viena, Bucureşti 1979.
Florescu R., Miclea I. 1980 Florescu R., Miclea I., Strămoşii românilor. Vestigii milenare de cultura şi artă. Geto-dacii. Bucureşti 1980.
Geißlinger H. 1983 Geißlinger H., Depotfund, Hortfund. In Hoops J., Reallexicon der Germanischen Altertumskunde 5, 3/4, Walter de Gruyter, Berlin - New York 1983, 320-338.
Gschwandtler K. 1981 Gschwandtler K., Dakische Schatzfunde und griechisch-römische Bronzen aus dem Gebiet der Sozialistischen Republik Rumänien. In: Die Daker. Archäologische Funde aus Rumänien. Ausstellungskatalog. Wien 1981, 226-233.
Härke H. 1992 Härke H., Shield Technology. In: Dickinson T., Härke H., Early Anglo-saxon Shields. London 1992, 31-54.
Horedt K. 1945 Horedt K., Zwei keltische Grabfunde aus Siebenbürgen. Dacia 9-10, 1941-1944 (1945) 189-200.
Horedt K. 1973 Horedt K., Die dakische Sielberfunde. Dacia 17, 1973, 122-165.
Huth C. 1997 Huth C., Westeuropäische Horte der spätbronzezeit. Fundbild und Funktion. Bonn, Universitätsverlag Regensburg, 1997.
Jovanović B. 1986 Jovanović B., Cahiers des Ports de Fer. Tome 3, Beograd 1986.
Kovaceva T., Lazarova S. 1994 Kovaceva T., Lazarova S., Nahodki ot jeliaznata epoha ot Plevensko. Izvestija na muzeite v severnozapadna Blgaria 2ă2, 1994, 23-41.
Krämer W. 1964 Krämer W., Lat?nezeitliche Trensenanhänger in Omegaform. Germania 42, 1964, 250-257.
Kurz G. 1995 Kurz G., Keltische Hort- und Gäwesserfunde in Mitteleuropa. Deponoierung der Lat?nezeit. Materialhefte zur Archäologie 33, Stuttgart 1995.
Medeleţ F. 1993 Medeleţ F., Au suget d'une grande spirale dacique en argent du Musée National de Belgrad. Caietele "Banatica", Resiţa 1993.
Moga V. 1982 Moga V., Morminte dacice de incineraţie de la Teleac (jud. Alba). Apulum 20, 1982, 87-91.
Moga V., Ciugudean H. 1995 Moga V., Ciugudean H., Repertoriul arheologic al judeţului Alba. Alba Iulia 1995.
Marić Z. 1964 Marić Z., Eine Bronzetrense aus Donja Dolina bei Bosanska Gradiška (Jugoslavien). Germania 42, 1964, 257-260.
Moscalu E. 1977 Moscalu E., Sur les rites funéraires des geto-dace de la plaine du Danube. Dacia 21, 1977, 329-340.
Nicolăescu-Plopşor C. S. 1968 Nicolăescu-Plopşor C. S., Milenii de istorie la Porţile de Fier. Magazin Istoric 2,1 (10) 1968, 2-4.
Nicolăescu-Plopşor C. S. et alii 1951 Nicolăescu-Plopşor C. S., Dumitrescu V., Gostar N., Raport asupra activităţii şantierului arheoloigic Rast-Dolj. SCIV 2, 1, 1951, 267-277.
Nicolăescu-Plopşor C. S. et alii 1965 Nicolăescu-Plopşor C. S., Davidescu M., Roman Ş., Boroneanţ V., Cercetările arheologice de la Cazane. SCIV 16, 2, 1965, 408.
Nicolăescu-Plopşor C. S. et alii 1965a Nicolăescu-Plopşor C. S., Davidescu M., Roman Ş., Boroneanţ V., Noi descoperiri arheologice din zona Porţilor de Fier. Revista Muzeelor 2, 1965, 411.
Nicolăescu-Plopşor C. S. et alii 1966 Nicolăescu-Plopşor C. S., Bujor E., Boroneanţ V., Comşa E., Constantinescu N., Diaconu P., Morintz S., Păunescu A., Popilian G., Roman P., Rosetti D. V., Rezultatele arheologice din zona Porţilor de Fier. In: Grupul de cercetări complexe Porţile de Fier. Academia RSR. Craiova 1966.
Nikolov B. 1965 Nicolov B., Trakijski pametnici vv Vraeansko. Izvestija na Arheologieeskija Institut Sofia 28, 1965, 163-202.
Parson T. 1951 Parson T., The Social System. New York, The Free Press 1951.
Popescu D. 1960 Popescu D., Celţii pe teritoriul Daciei. In : Istoria României, vol. I, Bucureşti 1960, 232-237.
Popescu D. 1963 Popescu D., Două descoperiri celtice din Oltenia. SCIV 14, 2, 1963, 402-412.
Popescu E., Vulpe A. 1982 Popescu E., Vulpe A., Nouvelles découvertes du type Ferigile. Dacia 26, 1982, 77-114.
Popov R. 1929 Popov R., Novootkriti pametnici ot želdjzenata epoha v Bălgarija. Izvestija na Bălgarskija Arheologičeskija Institut Sofia 5, 1928-1929 (1929), 273-290.
Popović P. 1991 Popovia P., Mlade gvojdeno doba Djerdapa. Starinar 40-41, 1989-1990, (1991), 165-177.
Protase D. 1971 Protase D., Riturile funerare la daci şi la daco-romani. Bucureşti 1971.
Roman B., Sântimbreanu A., Wollmann V. 1982 Roman B., Sântimbreanu A., Wollmann V., Aurarii din Munţii Apuseni. Bucureşti 1982.
Roska M. 1933 Roska M., Tombeau celtique de Cristurul Săcuiesc, dép. d’Odorhei. Dacia 3-4, 1927-1932 (1933), 359-361.
Rustoiu A. 1996 Rustoiu A., Metalurgia bronzului la daci (sec. II î.Chr.- sec. I d.Chr.). Tehnici, ateliere şi produse de bronz. Bibliotheca Thracologica 15. Bucureşti 1996.
Rustoiu A. 1997 Rustoiu A., Fibulele din Dacia Preromană. Bibliotheca Thracologica 22. Bucureşti 1997.
Spânu D. 2001 Spânu D., Studien zum Silberschatzfund des 1. Jahrhunderts v.Chr. von Lupu, Rumänien. Prähistorische Zeitschrift 77, 1, 2002, 84-136.
Székely K. Z. 1982 Székely K. Z., Un mormînt de incineraie de la Arţiuşd. SCIVA 33, 1, 1982, 136-137.
Theodossiev N. 2000 Theodossiev N., North-Western Thrace from the Fifth to First Centuries B.C. BAR 859, London 2000.
Teodor S., Ţau S. 1997 Teodor S., Ţau S., Obiecte de port şi podoabă din aşezarea geto-dacică de la Poiana, jud. Galaţi (I). Fibule. Arheologia Moldovei 19, 1996 (1997), 57-105.
Todorović J. 1968 Todorović J., Kelti u jugoistocnoj Evropi. Die Kelten in Süd-Osteuropa. Beograd 1968.
Todorović J. 1972 Todorović J., Praistorijska Karaburma. Beograd 1972.
Todorović J. 1974 Todorović J., Skordisci. Istorija i kultura. Beograd 1974.
Tudor D. et alii 1965 Tudor D., Comşa E., Morintz S., Bujor E., Diaconu P., Constantinescu N., Cercetările arheologice în zona viitorului lac de acumulare al hidrocentralei "Porţile de Fier". SCIV 16, 2, 1965, 395-406.
Tudor E. 1968 Tudor E., Morminte de luptatori din a doua epoca a fierului descoperite la Rastu. SCIV 19, 3, 1968, 517-526.
Torbov N., Antonov D. 2000 Torbov N., Antonov D., Part of a Broze Mould for Silver Fibulae from I C. BC found in north-western Bulgaria. Archaeologia Bulgarica 4, 1, 2000, 21-26.
Venedikov T. 1957 Venedikov T., Trakjiskata juzda. Le mors Thrace . Izvestija Sofia 21, 1957, 153-201.
Vulpe A. 1976 Vulpe A., La nécrople tumulaire g?te de Popeşti. Thracodacica 1, 1976, 193-215.
Vulpe A., Popescu E. 1976 Vulpe A., E. Popescu, Une contribution archéologique ? l'étude de la religion des G?to-daces. Thracodacica 1, 1976, 217-226.
Vulpe R. 1966 Vulpe R., Aşezări getice din Muntenia. Bucureşti 1966.
Werner W. M. 1988 Werner W. E., Eizenzeitliche Trensen an der unteren und mittleren Donau. PBF 16, 4, 1988.
Woźniak Z. 1975 Woźniak Z., Die Kelten und die Lat?nekultur auf den Thrakischen Gebieten. Alba Regia 14, 1975, 177-184.
Woźniak Z. 1976 Woźniak Z., Die östliche Randzone der Lat?nekultur. Germania 54, 2, 1976, 382-402.
Zirra V. 1971 Zirra V., Stand der Forschung der keltischen Spätlat?nezeit in Rumänien. Archeologické rozhledy 23, 1971, 529-547.
Zirra V. 1976 Zirra V., Le probleme des Celtes dans l'espace du Bas-Danube. Thracodacica 1, 1976, 175-182.