Reacţii la plagiatul domnului Mircea Angelescu

contact@archaeology.ro

O reacţie ardelenească

Rândurile de fata nu sunt prima mea reactie la plagiatul comis de dr. Mircea Angelescu, dar precedentul text n-a mai fost inserat pe site dintr-o reticenţă (parţial explicabilă) a celor care-l administrează.

Revin acum, într-un moment cînd unii ar putea crede că această intervenţie este tardivă, din moment ce d-l Angelescu şi-a dat demisia. Reacţia d-rei dr. Nona Palinca, precum şi scrisoarea deschisă adresată conducerii Ministerului Culturii şi Cultelor şi Comisiei Naţionale de Arheologie îmi dovedeşte însă ca sunt şi alţii care consideră că afacerea e departe de a fi încheiată.

Într-adevăr, cum ar putea fi problema plagiatului d-lui Angelescu un caz închis, cînd pînă acum nu a existat nici un fel de reacţie oficială de dezavuare a reprobabilului act din partea vreunei persoane din înalta ierarhie a Ministerului Culturii şi Cultelor. Ba mai mult, două stimabile doamne directoare ne cam arătă obrazul tot nouă, decăzutei "tagme a arheologilor", pentru că am fi lansat o "campanie de denigrare" la adresa inocentului domn Angelescu şi pentru că am fi vinovaţi, vezi Doamne, de "reacţie tardivă" faţa de "exhibarea " îndelungată a respectivului plagiat în vitrina CIMEC-ului.

Deci vinovat nu era şi nu este d-l Angelescu pentru plagiatul comis, ci noi, arheologii, pentru că am stat toata vara pe şantiere, în loc să studiem cu atenţie "documentele de partid şi de stat", emanate de atotputernicul şi atotştiutorul director dr. Mircea Angelescu. Nu mă miră faptul că o asemenea optică a reuşit să-i scoată din răbdări pe mai impulsivii mei colegi Sabin Adrian Luca şi Ion Motzoi-Chicideanu. De altfel, tăcerea ministerului şi sprijinul, mai mult sau mai puţin tacit, venit dinspre conducerile unor instituţii centrale, l-au făcut pe d-nul Angelescu să-şi susţină cu cinism în continuare nevinovăţia, culpabilizînd doar editura INMI. Demisia sa nu se datoreşte deci, în acestă logică strîmbă, vreunei vini personale, ci doar erorii editorului care a declanşat, nu-i aşa, "campania de denigrare", care la rîndu-i a dus, nu-i aşa, la "grava afectare a imaginii sale publice" (am citat din comunicatul remis presei de d-l Angelescu).

"Sfinţa mare neruşinare" cu care tratează d-l Angelescu pe arheologii acestei ţări şi indirect, opinia publică, provine din acel sentiment de suveran dispreţ pe care mulţi dintre şefii ultimilor 15 ani l-au nutrit faţă de "stupid people". Si mai provine din sentimentul impunităţii, din convingerea pe care au nutrit-o şi în mod cert, o nutresc în continuare toţi cei care au încălcat legea, că nu vor trebui să dea nimănui şi niciodată socoteală. Apropo, cum s-a încheiat de fapt pînă la urmă cazul Beuran?

Tot ceea ce s-a scris in paginile trimise acestui forum de dezbatere dovedeşte fără putinţă de tăgadă existenţa plagiatului ca act deliberat, conştient şi culpabil, pe care d-l Mircea Angelescu ar trebui să aibă bărbăţia să şi-l asume ( în loc să se ascundă sub fustele doamnelor), iar membrii Comisiei Naţionale de Arheologie şi conducerea Ministerului Culturii şi Cultelor să-l dezavueze şi să-l santioneze în mod public. Altfel, ar însemna că am votat încă o dată degeaba "schimbarea".

Conf. univ. dr. Horia Ciugudean
Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia

Pentru opinii si reactii: contact@archaeology.ro