Reacţii la plagiatul domnului Mircea AngelescuInstitutul de Arheologie "Vasile Pârvan"
Consiliul Ştiinţific

C o m u n i c a t


În şedinţa sa lunară din ziua de 3 martie 2005, Consiliul Ştiinţific al Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" al Academiei Române a luat în discuţie cazul d-lui dr. Mircea V. Angelescu, angajat cu titlu temporar, în cumul (1/2 norma), pe post de cercetător ştiinţific III, în urma gravelor acuzaţii de plagiat apărute în mass-media (site-ul profesional www.archaeology.ro şi cotidienele centrale Adevarul din 15, 18 şi 22 februarie 2005, România libera din 15 şi 23 februarie, Cotidianul din 15 februarie, Evenimentul zilei din 24 februarie). Programarea acestui punct pe ordinea de zi s-a făcut la iniţiativa directorului Institutului, prof. dr. Alexandru Vulpe, membru corespondent al Academiei Române, dupa consultări cu membrii Consiliului şi luând în considerare poziţia unei importante părţi a corpului de cercetători.

Consiliul Ştiinţific a trecut în revistă informaţiile existente, care atestă faptul ca în cartea apărută sub numele său, cu titlul Standarde şi proceduri în arheologie (Bucureşti, INIM, 2004), M.V. Angelescu a publicat cea mai mare parte a unei scrieri englezeşti: Standards and Guidance, copiată de pe site-ul www.achaeologists.net şi proprietate intelectuală a asociaţiei britanice The Institute of Field Archaeologists (IFA), protejată prin copyright: IFA 2004. Păstrând în cea mai mare parte, în traducere, forma originală a scrierii britanice şi prezentând-o drept o creaţie personală, atât în formă electronică, cât şi în formă tiparită, fapta lui M.V.Angelescu reprezintă un furt intelectual în forma sa cea mai grava: plagiatul. El a fost săvârşit în circumstanţe agravante, în condiţiile în care autorul faptei îndeplinea importanta funcţie de director al Direcţiei Monumentelor şi Muzeelor din Ministerul Culturii şi Cultelor, precum şi pe aceea de secretar al Comisiei Naţionale de Arheologie. În acest fel, pe lânga încalcarea gravă a codului deontologic profesional şi, în consecinţă, compromiterea statutului sau de cercetător ştiinţific în Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", dl. Angelescu a adus şi altor instituţii cu competenţe în organizarea şi finanţarea arheologiei din România prejudicii morale şi materiale.

În urma analizei întreprinse, Consiliul Ştiinţific a constatat fără dubiu ca este în prezenţa unui plagiat masiv, făptuit conştient, intenţionat, şi dus până la capăt prin publicarea în formă tipărită şi electronica, în scopul evident de a-şi construi prin furt intelectual un prestigiu ştiinţific şi o autoritate administrativă în arheologia românească. În cursul şedinţei a fost prezentat şi un al doilea plagiat savârşit recent de M.V. Angelescu, în cartea sa intitulată Arheologia şi tehnicile de management (Bucureşti, INMI, 2004), în care a copiat părţi importante dintr-un alt manual britanic: Management of Archaeological Project, editat în 1991 de către British Heritage. Consiliul constată ca M.V. Angelescu se face vinovat în chip repetat de aceste încalcari ale deontologiei ştiinţifice, aducând explicaţii lipsite de substanţă, neraţionale. M.V. Angelescu nu a gasit cu cale sa se explice, din proprie iniţiativă, în faţa colegilor, a Consiliului şi a Direcţiei Institutului de Arheologie. Prin faptele sale şi prin atitudinea sa actuală el a adus mari prejudicii morale uneia dintre cele mai vechi instituţii cultural-ştiinţifice ale ţării, care recent a sarbatorit 170 de ani de activitate neîntreruptă.

Ca urmare, în unanimitate, Consiliul Ştiinţific condamnă cu maximă asprime practicarea plagiatului de către Mircea Victor Angelescu şi decide condamnarea morală a vinovatului din pestigioasa instituţie, care de la 1834 reprezintă principalul factor al arheologiei româneşti.

Cu majoritate de voturi, Consiliul recomandă Direcţiei Institutului luarea măsurilor potrivite pentru încetarea raporturilor de munca cu M.V. Angelescu.


Pentru opinii si reactii: contact@archaeology.ro