Welcome
Content
    Studies
    Special
    sections
    Fieldwork
    Book reviews
Citation of Papers
Editorial Board
 

Arheologia din România şi economia de piaţă: standarde, proceduri, tehnici de managementAşa cum am arătat şi în alte pagini din cuprinsul temei de faţă, referitoare la practica arheologică din România, considerăm că una dintre principalele caracteristici ale arheologiei din România este conservatorismul, manifestat şi prin discursul său monoton, arid, rupt de prezent, prin lipsa interpretărilor referitoare la societăţile din trecut, neimplicarea, prin dezbatere şi critică, în problemele societăţii contemporane. Conservatorismul arheologiei din România, transformat într-o adevărată ortodoxie, este un efect al centralismului impus de sistemul nostru academic, universitar şi, în general, instituţional. Adică, lipsa iniţiativelor de "reformare" a arheologiei din România decurge din lipsa dezbaterii, descurajate, în mare măsură, de acest sistem care priveşte atitudinile critice drept "erezii".

Credem că "reforma", în sens democratic, a arheologiei din România trebuie să aibă ca scop crearea unei "pieţe" libere a ideilor, a diferitelor stiluri de gândire, de interpretare, scriere, publicare a trecutului, aflate într-o continuă dezbatere. Cu alte cuvinte, reforma ar trebui să aibă ca efect nu re-crearea unei "arheologii româneşti", probabil, pe alte fundamente, dar la fel de centralizate şi intolerante, ci naşterea mai multor "arheologii" în România, în care fiecare arheolog să-şi găsească locul, să-şi poată promova liber ideile referitoare la trecut, dar şi la probleme din prezent, chiar dacă acestea nu concordă cu ortodoxia sistemului.

Pentru a organiza această "piaţă" liberă a ideilor, credem, de asemenea, că măsurile administrative, legislative, de reformare a câmpului arheologic din România trebuie să aibă în vedere, în primul rând, descentralizarea sistemului academic, încurajarea iniţiativei private şi organizarea cadrului legal în care să aibă loc participarea şi competiţia proiectelor de cercetare.

De aceea, credem că este binevenit orice prilej de continuare a dezbaterii iniţiate de site-ul nostru referitoare la arheologia din România. Un asemenea pretext este apariţia recentă, sub egida Institutului Naţional al Monumentelor Istorice (Bucureşti), a trei cărţi (Standarde şi proceduri în arheologie, Arheologia şi tehnicile de management şi Arheologia preventivă în context european), al căror autor este dr. Mircea Victor Angelescu - director al Direcţiei Monumente Istorice şi Muzee a Ministerului Culturii şi Cultelor şi totodată cercetător ştiinţific în cadrul Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" al Academiei Române.

În mare măsură, publicarea acestor cărţi reprezintă o încercare de reformare "de sus în jos" a arheologiei din România, de adaptare a acesteia la economia de piaţă, prin impunerea unor standarde şi proceduri cu valoare juridică şi încurajarea adoptării unor tehnici de management.

Încercând să organizăm un spaţiu al dezbaterii, lansăm în cadrul temei noastre un capitol special care să cuprindă atât recenzii ale cărţilor publicate de Mircea Angelescu, cât şi opinii referitoare la ideile cuprinse în acestea.

Începem cu prima carte (Standarde şi proceduri) deoarece am constatat că plagiază Standards and guidance, editată de Institute of Field Archaeology din Marea Britanie. Mai mult, aceleaşi Standarde şi Proceduri au căpătat valoare juridică prin Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2392 din 6.09.2004.

Faptul că în România, "soluţiile" prezentate de Mircea Angelescu nu izvorăsc din dezbatere şi polemică, ci sunt traduse după literatura specifică occidentală şi apoi aplicate pe cale administrativă într-o formă mai mult sau mai puţin modificată/adaptată creează impresia că orice schimbare nu poate fi înfăptuită decât printr-un act de voinţă a celor care guvernează.

Încercând totuşi să rămânem într-un spaţiu al ideilor şi discuţiilor, ne rezumăm deocamdată la semnalarea acestui plagiat pentru ca, ulterior, să publicăm recenzii, comentarii, opinii referitoare mai ales la originalul britanic (cu alte cuvinte să vedem în ce măsură aceste standarde şi proceduri pot conduce la "reformarea" practicii arheologice din România), dar şi la celelalte două cărţi publicate de Mircea Angelescu.Alexandru Dragoman
Sorin Oanţă-Marghitu
Tiberiu Vasilescu
Vlad V.Zirra

Mircea ANGELESCU, Standarde şi Proceduri în arheologie* Puteţi trimite recenzii, opinii şi comentarii referitoare la cărţile menţionate la adresa: contact@archaeology.ro