Welcome
Content
    Studies
    Special
    sections
    Fieldwork
    Book reviews
Citation of Papers
Editorial Board
 
MAREK GEDL, Die Sicheln in Polen, PBF, Abteilung XVIII, 4. Band, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 1995, 119 p., 79 pl.

Prezentul volum al colecţiei Prähistorische Bronzefunde prezintă celor interesaţi descoperirile de seceri din bronz şi fier de pe teritoriul Poloniei din epoca bronzului, Hallstatt şi din perioada La Tene timpurie. Redactarea volumului a fost încheiată de către autor în anul 1986, şi ca atare descoperirile mai recente nu au fost introduse.
După un cuprins detaliat (p. VII-VIII) urmează introducerea (p. 1-20), catalogul pieselor (p. 21-103), lista prescurtărilor, a lucrărilor folosite, a muzeelor şi colecţiilor în care se găsesc piesele şi un indice de localităţi (p.105-119). Planşele 1-37 ilustrează pisele discutate în catalog, planşele 38-50 prezintă cartările pieselor, iar planşele 51-77 complexe în care au fost găsite seceri (sunt ilustrate în special depozite şi morminte). Ultimele două planşe (pl. 78-79) prezintă evoluţia cronologică a tipurilor de seceri începând din bronzul timpuriu şi până în La Tene timpuriu. Capitolul introductiv (p. 1-20) prezintă succint caracteristicile generale ale secerilor descoperite pe teritoriul Poloniei, forma, modul de înmănuşare, funcţionalitatea, tehnica de fabricare; prezintă un scurt istoric al cercetării poloneze asupra problemei în cauză, încadrarea culturală şi cronologică a pieselor. Sistemul cronologic folosit pentru epoca bronzului din Polonia este cel definitivat de J. Kostrzewski în anul 1949, sistem ce cuprinde cinci perioade notate I-V (care include Ha A şi Ha B), şi continuat cu cel central european.
Secerile apar începând cu sfârşitul perioadei a II-a, fiind interesantă evoluţia lor cantitativă înregistrată din bronzul mijlociu şi până în Hallstatt-ul timpuriu. Autorul a adunat 755 de seceri ( 683 din bronz şi 72 din fier) şi 12 forme de turnare. Este de remarcat prezentarea procentuală a contextelor de descoperire. Astfel 80 % din secerile din Polonia au fost găsite în depozite; iar pentru descoperirile din aşezări, necropole şi cele izolate cititorul trebuie să calculeze singur procentele respective ( însă acest lucru este scuzabil având în vedere faptul că această lucrare nu este una de analiză a descoperirilor). Pe scurt, sunt indicate 364 de piese din bronz ce provin din 83 de depozite, 20 de piese din fier provenind din 6 depozite; 144 de piese din bronz provenind din 101 de necropole (majoritatea aparţinând culturii Lausitz); 42 de piese din fier provenind din 28 de necropole; 41 de piese din bronz provenind din 25 de aşezări; 11 piese din fier provenind din 7 aşezări; 40 de piese din bronz provin din descoperiri izolate iar pentru 38 de piese nu este cunoscut contextul de descoperire.
O primă clasificare a secerilor a fost făcută după materialul din care sunt realizate secerile: seceri din bronz şi seceri din fier. Secerile din bronz se cunosc în două variante: seceri cu buton ( 503 de piese) şi seceri cu limbă la mâner (56 de piese). Secerile cu buton au fost împărţite în 12 variante tipologice: seceri drepte (21 piese), seceri înălţate (161 piese), seceri cu spatele uşor bombat (11 piese), seceri cu spatele în formă de genunchi (4 piese), seceri cu spatele uşor curbat (40 piese), seceri cu spatele puternic curbat (2 piese), seceri drepte cu forma asemănătoare unui cuţit ( 17 piese), seceri de tip Lausitz (135 piese), seceri miniaturale (19 piese), seceri scurte de tip pomeranian (69 piese), seceri fragmentare (25 piese) şi seceri a căror formă nu a putut fi identificată (34 piese). Aceste tipuri au fost la rândul lor clasificate în funcţie de forma bazei ( dreaptă, rotunjită sau ascuţită) sau după numărul de nervuri paralele identificate pe corpul secerii (seceri fără nervuri, seceri cu o nervură sau seceri cu 2 nervuri). Secerile cu limbă la mâner au fost împărţite în 4 variante: seceri cu marginile limbii întărite şi cu o nervură perpendiculară pe spate (16 piese), seceri cu o nervură paralelă cu spatele (38 piese), seceri cu trei nervuri pe limba mânerului (3 piese) şi alte tipuri de seceri cu limbă la mâner (2 piese). Tot în capitolul secerilor din bronz sunt incluse "alte seceri" din bronz (2 piese), fragmentele de seceri (65 piese) şi secerile a căror formă nu a putut fi dedusă (32 piese). Este publicat un număr de 12 forme de turnare pentru seceri din bronz şi care provin atât din aşezări cât şi din morminte ale culturii Lausitz.
În categoria secerilor din fier sunt incluse: seceri cu o prelungire în formă de cârlig (52 piese), o seceră cu tub de prindere (de la Białowice), seceri cu spin la mâner (6 piese), o seceră de la Sławno (de o formă mai specială), seceri fragmentare şi cu forma necunoscută (11 piese).
Cartările realizate de autor scot în evidenţă grupări regionale şi cronologice doar în unele cazuri, fiecare tip de piesă fiind cartată şi cu subtipurile corespunzătoare. Sunt ilustrate de asemenea şi inventarele contextelor din care provin piesele(depozite şi descoperiri funerare). Modului de prezentare al pieselor, după tipicul riguros al seriei PBF, îi lipseşte însă referirea asupra greutăţii pieselor, fiind indicată doar scara la care au fost desenate. Ar fi fost interesant de urmărit şi acest aspect concomitent cu descrierile pieselor. Însă acest aspect nu deranjează funcţionalitatea sau valoarea volumului.

Meda TACHE