• RECENT/CONTEMPORARY PAST
 • Un regim al schimbului de daruri [A regime of gift exchange; in Romanian, with English abtract]

  Sorin OANŢĂ-MARGHITU

  De mulţi ani revoluţia se transformase dintr-un monopol al foştilor ilegalişti într-o mobilizare cotidiană a întregului popor, înscrisă în Statutul Partidului, pentru îndeplinirea scopului suprem, construirea comunismului. Această transformare era însoţită de o impresionantă producţie de bunuri simbolice, multe dintre ele fiind expuse în vitrinele Expoziţiei Omagiale , deschisă în ziua de 23 ianuarie 1978 la Muzeul de Istorie al Republicii Socialiste România cu prilejul împlinirii de către tovarăşul Nicolae Ceauşescu a 60 de ani de viaţă şi peste 45 de ani de neîntreruptă activitate revoluţionară.

 • PDF   

 • ARCHAEOLOGY AND LITERATURE
 • Satisfaction

  Sorin OANŢĂ-MARGHITU

  Slavă Domnului, ţara este destul de mulţumită. Şi el este mulţumit. În toţi aceşti ani a comisariat toate muncile celor care au muncit. Lista de lucrări s-a dilatat corespunzător de când a fost înaintat în grad. A colectat în cataloage multe fișe completate în baza de date. A înlocuit oficiul juridic, achiziţiile, inginerul, oasele, neoliticul şi a doua epocă a fierului cu servicii care duduie aşezate pe comoară. A ținut în priză comisia de disciplină.

 • PDF   

 • RECENT/CONTEMPORARY PAST
 • Ruinele unui proiect modernist: cercetări arheologice în fosta colonie de muncă forţată din perioada comunistă de la Galeşu/Nazarcea, Canalul Dunăre-Marea Neagră

  Radu-Alexandru DRAGOMAN, Sorin OANŢĂ-MARGHITU, Tiberiu VASILESCU, Mihai FLOREA, Cătălin NICOLAE

  O părere larg răspândită în mediile arheologice din România este aceea că trecutul recent sau contemporan nu este obiectul de analiză al arheologiei, ci al altor discipline, precum istoria sau antropologia. Expresie a tradiţiei de cercetare cultural-istorice, această perspectivă poate fi rezumată în felul următor: în contextul în care pentru cunoaşterea trecutului recent sau contemporan avem la dispoziţie o serie întreagă de documente scrise şi mărturii orale, arheologia, care este considerată a fi o ştiinţă istorică, nu ar face decât să documenteze aspecte pe care le cunoaştem deja. Totodată, pretenţia de neutralitate şi obiectivitate a arheologiei cultural-istorice duce la respingerea unei arheologii a trecutului recent sau contemporan din pricina pronunţatei sale relevanţe politice în prezent. Astfel, materialitatea trecutului recent sau contemporan devine invizibilă pentru arheologia românească.

 • ARCHAEOLOGY AND POLITICS
 • arman

  Sorin Oanţă-Marghitu

  orice biografie locală are o morală scurtă
  mulţi tătari au povestit în anchete
  cum strămoşii lor au venit
  din crimeea
  tătarii au bătut etnografic
  tot drumul însoţiţi de piatra de arman
  namin ne-a explicat cum funcţionează
  piatra de arman
  namin are 59 de ani între dunăre şi mare
  meşterul fasonează
  până când piatra capătă o formă dură
  apoi sapă
  pe tot cilindrul canale paralele calul
  trage de cruce şi axul pietrei acţionează rotirea
  piatra de arman asigura treieratul
  pe vremuri
  piatra de arman era un semn de progres
  altfel fasolea trebuia bătută cu furca

  cu timpul piatra de arman a început
  să fie folosită în alte scopuri
  în 1966 piatra de arman a slujit
  într-o fotografie
 • MUSEUM, EXHIBITIONS, OBJECTS
 • Muzeul în era comunicării care se respectă central

  Sorin Oanţă-Marghitu

  Trăim în era comunicării. Primul impuls al iubitorului de cultură care vrea să afle ce se mai întâmplă într-un muzeu este să intre pe facebook. Navigatorul prin galerii poate fi răsplătit cu un buchet zdravăn de fotografii care captează periodic efemeritatea curgerii evenimentelor culturale în eternitatea costumelor care îşi socializează eleganţa oficială. Costumele se grupează, se aliniază, se leagă în serie sau în paralel pentru a forma diferite configuraţii în jurul unui microfon amplasat. Dispozitivul ritualic de acest soi este mândria muzeului care se respectă central.

  Derulaţi cu atenţie primele imagini şi veţi realiza care este cel mai important costum. Este costumul care se repetă. . În ordine cronologică, el se asociază primul cu microfonul. Cel mai important costum este singur doar la microfon.
 • PREHISTORY
 • “Funeral” and “domestic” in the Late Iron Age settlement at Bucureşti-Băneasa, Strada Gârlei (Southern Romania)

  Sorin Oanţă-Marghitu, Emil Dumitraşcu, Silviu Ene, Adrian Bălăşescu, Gabriel Vasile, Sorin Cleşiu, Florentin Munteanu

  The presence of complete or fragmented skeletons in “non-funerary” spaces from the Late Iron Age is interpreted by some researchers as a possible clue for discoveries with a “sacrificial” characteristic. As it has been observed, most of the children skeletons from such contexts are incomplete, often with traces of sectioning or smashing, observations that led to different assumptions about sacrifices, “ritual operations of trenching corpses”, or about “practices involving exposure/decomposing”. Without rejecting these assumptions, in the present paper we try to shift the focus on the interpretation of the endpoint of these possible (successions of) practices, i.e. the deposition of bodies or body parts in different contexts which could mark specific moments, with certain meanings referring to the status of individuals “buried”, or to the time and space of the community.